ثبت فوری شرکت - ثبت برند لاتین

دوشنبه 19 شهریور 1397دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 

 • نظرات() 
 • دوشنبه 19 شهریور 1397  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 19 شهریور 1397  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 19 شهریور 1397  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 19 شهریور 1397  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 12 شهریور 1397

  مدیریت شرکت با مسئولیت محدود
  قانون گذار مدیریت شرکت را به یک یا چند نفر واگذار کرده که می توانند شریک شرکت و یا از افراد خارج از شرکت باشند. ماده 104 قانون تجارت مقرر می کند: «شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند، اداره می گردد».

 • نظرات() 
 • دوشنبه 12 شهریور 1397

  ایده صرف، اصولا در نظام های حقوقی مختلف، از جمله ایران تحت حمایت قرار ندارد؛ به این معنا که اگر شخصی بدون اجازه، از ایده دیگری استفاده کند، صاحب ایده نمی تواند علیه وی طرح دعوی کرده و منع استفاده او را بخواهد با مطالبه خسارت کند؛

  با وجود این، ایده در دو حالت تحت حمایت قرار می گیرد :
  یک : ذیل عنوان اسرار تجاری

  اول اینکه مصداق اسرار تجاری قلمداد شده و با جمع سایر شرایط مشمول مواد ۶۴، ۶۵ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ قرار گیرد؛ مطابق ماده ۶۵ این قانون: «اسرار تجاری الکترونیکی داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزارها و روش ها، تکنیکها و فرآیندها، تالیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال اینها است که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است»؛ گفتنی است تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری یا افشای آنها در بستر مبادلات الکترونیکی جرم محسوب شده و طبق ماده ۷۵ قانون اخیر، متخلف به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد؛ بنابراین ایده تحت شرایط مواد اخیر می تواند به عنوان اسرار تجاری مورد حمایت قرار گیرد منتها مهم ترین محدودیت حمایت از طریق قانون تجارت الکترونیکی این است که صرفا از نقض اسرار تجاری حمایت می شود که در «محیط الکترونیکی) تحصیل یا افشاء شده باشند و شامل نقض اسرار تجاری در خارج از این محیط نمی شود.
  دو : قرارداد محرمانگی / عدم افشا  

  دوم اینکه صاحب ایده با انعقاد قرارداد محرمانگی (CA) یا تعهد به عدم افشا (NDA) ” از ایده خویش حمایت نماید؛ در قرارداد محرمانگی، طرفین یا یکی از آن ها متعهد می شود که اطلاعات و اسنادی که در اختیار وی قرار می گیرد یا ممکن است به هر طریق دیگری از طرف مقابل تحصیل نماید را در طول مدت معین یا دائمی محرمانه تلقی کرده و جز به منظوری که آن اطلاعات برای همان امر در اختیار وی قرار گرفته بدون اجازه طرف مقابل از آن استفاده نکند در غیر این صورت متخلف، مشمول ضمانت اجراهای مقرر در قرارداد و قانون خواهد بود .

 • نظرات() 
 • شنبه 3 شهریور 1397

  آشنایی با مختصری از اصطلاحات حقوقی در ثبت شرکت :
   
  آگهی تحدید حدود اختصاصی:

  در مورد آگهی ملکی میباشد که مالک در آن حضور ندارد و تهدید عمومی تلقی نشود ....

  آگهی تحدید حدود عمومی:

  در مورد آگهی ملکی میباشد که مالک ندارد به بیان دیگر فاغد مالک است و معلوم نیست چه کسی مالک این ملک است ....

  آگهی فقدان پرونده:

  در مورد آگهی پرونده ای میباشد که مفقود (گم) شده است ...

  آگهی فقدان سند مالکیت:

  در مورد آگهی پرونده ای میباشد که سند مالکیت آن مفقود (گم) شده است ...

  آگهی های نوبتی:

  در مورد ترتیب آگهی املاکی میباشد که هر 3ماه به ثبت میرسند ....

  اجاره:

  در مورد بهایی است که مستاجر در قبال تصرف ملک به مالک ارایه میدهد ....

  اراضی آیش:

  در مورد زمین های زراعی میباشد که مدتی نامعلوم بایر بوده ....

  اراضی دولتی :

  در مورد زمین های تحت مالکیت دولت میباشد ....

  اراضی شهری:

  در مورد زمین های که در‌محدوده قانونی میباشد ....

  اراضی متروکه:

  در مورد زمین های که دارای مالک است اما تحت نظارت او نیست ....

  اراضی موات:

  در مورد زمین های مرده و غیرآباد که عمران و احیایی در آنها صورت نگرفته است ....

  دیگر اصطلاحات : ارتفاق , استعلام املاك , اسباب تملک , اصلاح حدود , اعتبار اسناد مالکیت, اعیان , اقاله , افراز املاک , امضای الكترونیكی , املاک ثبت شده , املاک جاری , املاک مجهول المالک , اموال دولتی , اموال مشمول مالیات بر ارث , بازداشت املاک ,  باغ  ,  بایر , بستن دفاتر , بنچاق , بهای عادله املاک , بیع , بیع شرط , بیع قطعی , بیع شرطی , پلاک , پیش نویس سند مالکیت ,   تبدیل اسنادمالکیت مشاعی به یک جلد , تبدیل تعهد , تجمیع , تحدیدحدود , تصرف , تصویر نقشه کاداستر ملک , تفکیک املاک , ثبت اسناد , ثمنیه , جعاله , حصر وراثت , حریم , حق انتفاع , حقابه , حکم نهایی

 • نظرات() 
 • شنبه 3 شهریور 1397

  در دنیای امروز، زندگی بدون مبادلات ممکن نیست و افراد و اجتماعات برای رفع حوائج خود به یکدیگر احتیاج دارند. در نتیجه ی اکتشافات و ترقیات محیرالعقولی که در قرن اخیر در صنایع و حمل و نقل پیدا شده ، اصول بازرگانی اساس اقتصاد قرار گرفته است.
  در این راستا، برای تولید و استفاده از منابع طبیعی و صنعتی و حمل و نقل و تاسیس موسسات بزرگ تولیدی و صنعتی که سرمایه های کلان و اجتماع کارگران را ایجاب می نمود، شرکت ها که دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشند، بوجود آمدند که به تدریج نفوذ زیادی در سیاست اقتصادی پیدا کردند.
  تاسیس و ثبت شرکت ها معاملات اقتصادی را توسعه داد و باعث رونق اقتصاد شد ، بدین منظور مزایایی برای شرکت های ثبت شده در نظر گرفته شد تا زمینه ی تسهیل در روابط تجاری و اقتصادی فراهم آید. در ذیل، به برخی از مهم ترین تسهیلات و مزایایی که شرکت های ثبت شده از آن برخوردارند می پردازیم. خاطر نشان می شویم ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید با ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید.همکاران ما در این مرکز می توانند از طریق مشاوره ی تخصصی شما را راهنمایی کنند.

      حمایت قانون از حقوق کلیه شرکاء ، طرفین همکاری

  هر گاه شرکت به ثبت برسد، قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه  و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند. بنابراین، در پیشامدهایی همچون اختلافات احتمالی مابین اعضاء و همچنین در مقابل اشخاص ثالث روند حل اختلافات و مشکلات نسبت به شراکت شخصی بسیار ساده تر و مدون و از طریق قانون قابل پیگیری خواهد بود.

      فعالیت رسمی و قانونی

  با فعالیت به صورت شرکت کلیه امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت. به همین دلیل، افراد تمایل بیشتری به همکاری با شرکت های ثبت شده خواهند داشت.لذا ، فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد همچون اعطای وام و ... موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد.

      امتیازات اعتبارات وام تسهیلات

  بسیاری از تسهیلات و اعتبارات دولتی و وام های بانکی ، در اکثر موارد تنها به شرکت ها اعطا می شود.عموماَ این وام ها با سود بسیار کم و دارای زمان تنفس است و بازپرداخت پول طی دوره های بلند مدت امکان پذیر است.

      امکان حضور در مناقصات و مزایدات

  امکان شرکت در مناقصه و مزایده و قراردادهای دولتی تنها برای اشخاص حقوقی امکان پذیر است و شخص حقیقی نمی تواند به صورت تکی و بدون داشتن شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی ثبت نام کند.

      جلب اعتماد مشتریان

  ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.
  در این رابطه ، تمامی سوابق و اطلاعات با اهمیت یک شرکت از جمله تاریخ ثبت شرکت اسامی کلیه اعضای هیات مدیره و سمت آن ها ، اشخاصی که حق امضاء دارند، آدرس قانونی شرکت ، موضوعاتی که شرکت مجاز به فعالیت در حیطه آن می باشد ، شعب احتمالی، میزان سرمایه شرکت ثبت شده و هر گونه تغییرات بعدی انجام شده در شرکت تماماَ در روزنامه رسمی کشور ثبت شده و قابل استعلام از مراجع رسمی و دولتی است که قطعاَ چنین شفافیتی موجب جلب اعتماد مشتریان و افزایش اعتبار شرکت خواهد بود.
  علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

      اخذ و اعطای نمایندگی

  ثبت شرکت بهترین راه داشتن نمایندگی شرکت های بزرگ است.به طور معمول، شرکت های بزرگ و معتبر برای جلوگیری از مشکلات قانونی بیشتر ترجیح می دهند با شرکت های ثبت شده همکاری داشته باشند.

      دریافت جوازها

  اکثر مجوزهایی که اخذ آن از نهادهای دولتی برای انجام فعالیت های مختلف الزامی است در بسیاری از موارد تنها به شرکت ها تخصیص می یابد.

      بهره مندی از معافیت های مالیاتی با توجه به نوع شرکت

  ( جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه، لطفاَ رجوع کنید به مقاله ی معافیت مالیاتی)

      استفاده آسان از خدمات ارزش افزوده ای نظیر سرویس پیامک ، پرداخت اینترنتی و ...

 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 مرداد 1397

  vدر این مقاله برآنیم تا ضمن توضیح مختصری راجع به اوراق قرضه ، به شرایط انتشار اوراق به منظور افزایش سرمایه بپردازیم . خاطر نشان می شویم ، علاوه بر مطالعه ی نوشتار حاضر ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید با همکاران ما در کارا ثبت تماس حاصل فرمایید.

       تعریف ورقه قرضه

  طبق ماده 52 لایحه قانونی اوراق قرضه اوراق قابل معامله است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر سود ، حقوق دیگری نیز شناخته شود. مانند این که ورقه قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد.
  منحصراَ شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مقرر، اوراق قرضه منتشر کند. دارندگان اوراق قرضه حق دخالت در اداره امور شرکت سهامی را ندارند ، و فقط طلب کار شرکت محسوب می شوند. ورقه قرضه ممکن است به قطعات تقسیم شود ، ولی در هر بار انتشار ، مبلغ اسمی اوراق قرضه و ایضاَ مبلغ اسمی قطعات آن باید متساوی باشد. یادآوری این نکته لازم است که پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه ، عمل تجاری نمی باشد.
  اگر به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع فوق العاده به هیئت مدیره اجازه داده شود که یک یا چند بار اوراق قرضه منتشر کند ، مدت اجاره از دو سال متجاوز نخواهد بود.
  اوراق قرضه بر اساس ماده 60 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت باید شامل نکات زیر بوده و امضا شود :
  1. نام شرکت 2. شماره و تاریخ ثبت شرکت 3. مرکز اصلی شرکت 4. مبلغ سرمایه شرکت 5. مدت شرکت 6. مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور اوراق قرضه 7. تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه 8. تضمیناتی که احتمالاَ برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است. 9. در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط آن

      شرایط انتشار اوراق قرضه

  برای انتشار اوراق قرضه لازم است که :
  1. انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد یا در صورت عدم پیش بینی در اساسنامه ، مجمع عمومی فوق العاده آن را تصویب نماید.
  2. کلیه سرمایه ثبت شده شرکت ، از صاحبان سهام دریافت شده باشد.
  3. حداقل دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
  4. حداقل دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
  رییس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون پیش بینی اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده یا بدون رعایت شرایط دیگر فوق الذکر ، اوراق قرضه منتشر نمایند به مجازات محکوم خواهند شد.

      انواع اوراق قرضه

  اوراق قرضه بر دو نوع است : اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه و اوراق قرضه به منظور وام

      اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه

  اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه به دو صورت منتشر می شود : اوراق قرضه قابل تعویض با سهام و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام
  شراط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم یا تبدیل آن به سهم ، باید در ورقه قرضه قید شود. تعویض ورقه قرضه با سهم یا تبدیل آن به سهم به میل و رضای دارنده آن است. او می تواند در موعد مقرر یعنی سررسید ، به جای تعویض یا تبدیل آن ، اصل وام و سود اسحقاقی را از شرکت دریافت دارد. دارنده ورقه قرضه ، در هر موقع قبل از سررسید می تواند تحت شرایط و ترتیبی که در ورقه قید شده است ، آن را با سهم شرکت تعویض یا به سهم شرکت تبدیل نماید.

      انتشار اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه

  ماده 61- اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد ، در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را قبلاَ برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.
  ماده 62- افزایش سرمایه مذکور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک و یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شده باشد و قراردادی که در موضوع این گونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
  تبصره – شورای پول و اعتبار شرایط بانک ها و موسسات مالی را که می توانند افزایش سرمایه شرکت ها را پذیره نویسی کند تعیین خواهد بود.
  ماده 64- شرایط و ترتیب تعویض ورقه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود.
  تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می تواند تحت شرایط و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت تعویض کند. 

 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 مرداد 1397      افزایش سرمایه

  بر طبق دعوت قبلی عمومی فوق العاده شرکت .................. ثبت شده به شماره ................... صبح / بعد از ظهر روز . .............. مورخ .................. با حضور کلیه شرکاء شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
  1- آقای ................. با پرداخت .................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ............. ریال به مبلغ ......... ریال افزایش داد.
  2- خانم ............... فرزند ............... شماره شناسنامه ................. صادره ................. ساکن ............ شریک جدید با پرداخت ............. ریال به صندوق شرکت جزو شرکاء محسوب و سرمایه شرکت از ............. ریال به ............... ریال افزایش یافت .
  مجمع به آقای ............... وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها صورت جلسه را به ثبت برساند.
  امضاء شرکا

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 24 مرداد 1397

  ماده 94 قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است :
  " شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".

  در این تعریف :
  - سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه به سهام و در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود ،
  - مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده ،
  - سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد ،
  - شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداکثر بین هر چند نفری که باشد ، تشکیل می گردد.
  اداره شرکت در دو سطح مجمع عمومی شرکا و مدیران شرکت صورت می گیرد .

      مدیران شرکت بامسئولیت محدود

  به موجب ماده ( 105 ) قانون تجارت : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت " با توجه به نکات ذیل :
  1- شرکت به وسیله مدیر یا مدیران ( یک یا چند نفر ) اداره می شود.
  2- مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء و یا خارج از آنان انتخاب شوند. برخلاف شرکت سهامی که مدیران از بین شرکاء انتخاب می شوند.
  3- مدیر یا مدیران ممکن است موظف یا غیرموظف باشند.
  4- مدت تصدی مدیران ممکن است محدود یا نامحدود باشد. برخلاف شرکت سهامی که مدت خدمت مدیران بیش از دو سال نیست.
  در صورتی که مدیر شرکت برای مدت محدودی تعیین شده باشد؛ انتخاب مجدد به وسیله مجمع عمومی شرکاء به عمل می آید. البته باید دانست که اگر شرکاء در مجمع عمومی قرار یا تصمیمی در مورد محدود کردن اختیارات مدیران برخلاف اساسنامه اتخاذ نمایند ؛ در برابر اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد. چون مدیران شرکت طبق اساسنامه باید انججام وظیفه کنند و هر اختیاری به آن ها تفویض یا سلب شود باید به موجب اساسنامه باشد.

      هیئت نظار

  در شرکت بامسئولیت محدود هر گاه عده شرکاء کم باشد؛ انتخاب بازرس پیش بینی نشده است. ولی به موجب ماده ( 109 ) قانون تجارت در شرکت بامسئولیت محدود هر گاه تعداد شرکاء بیش از ( 12 ) نفر باشد ؛ تعیین هیئت نظار ضروری است. عده نظار سه نفر یا بیشتر خواهد بود ؛ که از طرف مجمع عمومی عادی تعیین می شوند.
  انتخاب آن ها به موجب شرایط مقرر در اساسنامه خواهد بود و مدت آن هم بستگی به میزان تعیین شده در اساسنامه شرکت دارد. ولی در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهند شد. وظیفه اولین هیئت نظار پس از انتخاب شدن این است که اطمینان حاصل کنند که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سرمایه غیرنقدی دقیقاَ ارزیابی و تقویم و تحویل شده باشد.
  وظیفه هیئت نظار انجام وظایف بازرسان است . به این معنی که دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت نظارت قرار می دهند و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی ارائه می نمایند و اگر در تنظیم صورت دارایی اشتباهی مشاهده کنند در گزارش خود ذکر و اگر مخالفتی با پیشنهاد هیئت مدیره در تقسیم منافع داشته باشند؛ دلایل خود را بیان می کنند.
  در موارد لازم و فوری که ایجاب نماید؛ هیئت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید. به موجب ماده ( 167 ) قانون تجارت که می گوید : " اعضای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند؛ لیکن هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 24 مرداد 1397

  بانک ها و موسسات اعتباری برای تاسیس و فعالیت در مناطق آزاد تابع مقررات خاصی می باشند که در چارچوب " آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد " تعریف شده است.
  این آئین نامه ابتدا در سال 1376 به تصویب کمیسیونی از وزراء رسید ولی در سال 1379 توسط تصویب نامه شماره 2368/ ت 22623 ک مورخ 27 / 2/ 1379 جایگزین گردید.
  طبق ماده 4 آیین نامه مزبور ، تاسیس بانک در مناطق آزاد باید با مجوز بانک مرکزی ج . ا ایران صورت گیرد و فعالیت آن ها فقط به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام بانام ممکن است.
  لذا از هفت نوع شرکت های تجاری مجاز در قانون تجارت فقط یک نوع آن یعنی شرکت سهامی پذیرفته شده است و حتی در قالب شرکت سهامی خاص به صورت سهام بی نام نیز نمی تواند در مناطق آزاد بانک یا موسسه اعتباری تاسیس کرد.
  به موجب ماده 8 ، حداقل سرمایه بانک ها و موسسات مذکور ، هنگام تأسیس پنج میلیارد ریال می‌باشد که باید 35% این به صورت نقد نزدیکی از بانکها‌در منطقه تودیع شده باشد بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر ظرف سه سال پرداخت شود.
  بانک‌های داخلی : حداقل 15 میلیارد ریال که 35% آن باید به صورت نقد نزد یکی از بانک‌ها در منطقه تودیع شود. بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر‌ظرف 3 سال پرداخت شود.
  مؤسسات داخلی : حداقل 5 میلیارد ریال که 35% آن باید به صورت نقد نزد یکی از بانک‌ها در منطقه تودیع شود. بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر‌ظرف 3 سال پرداخت شود.
  - شعب بانک‌های داخلی : به تشخیص بانک مادر و متناسب با نیازهای منطقه
  - شعب بانک‌های خارجی : حداقل 5 میلیون دلار، که همه آن پرداخت شده باشد.
  - مؤسسات خارجی : حداقل 5 میلیون دلار، که همه آن پرداخت شده باشد.
  ‌وفق ماده 10 ، بانک ها و مؤسسات پس از اخذ مجوز تأسیس (‌موضوع ماده 3 آیین‌نامه) و ثبت در واحد ثبت منطقه می‌توانند فعالیت خود را با رعایت مفاد این‌آیین‌نامه و ارائه مدارک مشروحه زیر به سازمان شروع نمایند.
  1- آگهی ثبت در روزنامه رسمی.
  2- یک نسخه اساسنامه ثبت شده.
  3- اعلام نشانی محل استقرار دفتر مرکزی.
  بانک‌ها و مؤسسات می‌توانند با رعایت مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن و درچهارچوب اصول و مقررات پذیرفته شده بانکداری بین‌المللی به عملیات و‌ارائه خدمات ارزی از قبیل موارد زیر مبادرت کنند:
  - برقراری روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها.
  - انجام کلیه امور مربوط به اعتبار اسنادی، بروات وصولی، ضمانت‌نامه ارزی و حواله‌های ارزی .
  - دریافت انواع سپرده‌های ارزی که بانک‌ها و مؤسسات مناطق دریافت می‌کنند باید به یکی از ارزهای معتبر بین‌المللی که فهرست آنها توسط بانک مرکزی‌اعلام می‌شود باشد.
  - خرید و فروش ارز به هر شکل.
  - انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه، مشارکت و سرمایه‌گذاری با تأیید بانک مرکزی.
  - انجام معاملات طلا و نقره.
  - دریافت انواع تسهیلات اعتباری.
  - اعطای انواع تسهیلات اعتباری.
  ‌ - کارمزد عملیات بانکی، نرخ‌های خرید و فروش ارز، سود سپرده‌های مختلف همچنین سود تسهیلات اعطایی بر اساس شرایط بازار آزاد تعیین می‌شود.
  ‌ - صرافی‌ها تنها مجاز به خرید و فروش ارز به هر شکل می‌باشند.( تأسیس صرافیها با اخذ مجوز از سازمان امکان‌پذیر است).
  - نقل و انتقال وجوه اعم از ارزی یا ریالی توسط صرافی‌ها باید تنها از طریق بانک‌ها و مؤسسات منطقه انجام شود.

      تاسیس شعبه یا نمایندگی

   مقررات مربوط به مناطق آزاد فقط دو حوزه فعالیت اقتصادی را مجاز به تاسیس شعبه در مناطق آزاد توسط شرکت های ایرانی دانسته است که عبارتند از :
  الف ) عملیات اعتباری
  ب) عملیات بیمه
  در ماده 1 آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد ، شعبه اینچنین تعریف شده است : " شعبه واحدی از یک بانک یا یک موسسه اصلی در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می ورزد ."
  و در ماده 4 همان آیین نامه آمده است :
  " تاسیس بانک و موسسه و افتتاح شعب بانک ها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است. "
  بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی می توانند در مناطق آزاد شعبه دایر کنند. همچنین تاصره ماده 5 آیین نامه مزبور، به بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی و خارجی اجازه داده است که در مناطق آزاد با اجازه سازمان منطقه دفتر نمایندگی تاسیس کنند ولی این دفاتر نمی توانند عملیات بانکی و تجاری داشته باشند.

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مرداد 1397

  انحلال شرکت همانطور که در مقالهانحلال شرکت گفته شد به دلایلی مختلفی انجام میشود. انحلال شرکت در البرز هم مانند دیگر استانهاست و بایستی برای اجرا انحلال شرکت درخواست انحلال شرکت داده شود و با صورتجلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت در البرز صورت میگیرد.

  دلایل خاص انحلال شرکت در البرز یا دیگر استانها عبارتند از:

      مدت فعالیت شرکت به پایان رسیده باشد
      موضوع شرکت به پایان رسیده باشد
      در صورت تصمیم تمام سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده و رای آنها به انحلال شرکت
      در صورت ورشکسته شدن شرکت
      درصورت اعلام حکم قطعی دادگاه به انحلال شرکت در البرز
      درصورتی که نصف سرمایه شرکت به دلایل ضرر و زیان های وارد شده به شرکت از بین رفته باشد.

  شرایط انحلال شرکت در البرز

  در صورتی که تنها یک نفر از سهامداران رای به انحلال شرکت ندهد نمیتوان شرکت را منحل کرد و به همین دلیل تمامی شرکا در شرکت با مسئولیت محدود و تمامی سهامداران در شرکت سهامی خاص باید حضور داشته باشند.

  انحلال شرکت در البرز، انحلال شرکت در کرج،انحلال شرکت در استان البرز،منحل کردن شرکت،انحلال شرکت سهامی خاص،انحلال شرکت با مسئولیت محدود،مدارک انحلال شرکت،مراحل انحلال شرکت،شرایط انحلال شرکت،درخواست انحلال شرکت،ثبت شرکت در کرج،ثبت تغییرات شرکت در کرج،مدیر تسویه، مدیر تصفیه،

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مرداد 1397

  شرکت سهامی یکی از مهم ترین شرکت های تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که به اتکاء سرمایه های تسهیم شده فعالیت اقتصادی خود را رونق می دهد. ماده 1 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347 شرکت سهامی را چنین تعریف کرده است :
  " شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن هاست".
  شرکت سهامی بر دو نوع است : سهامی عام و سهامی خاص.
  شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کرده اند. شرکت سهامی کامل ترین نوع از شرکت های سرمایه ای است که شرکا در آن صاحبان سهام یا سهامداران نامیده می شوند.
  برای تاسیس شرکت سهامی عام بایستی مراحل چندی طی گردد که هر مرحله قواعد خاص خود را دربردارد. یکی از این مراحل تهیه مدارک و اسناد اولیه است . از اسناد مورد نیاز جهت تشکیل شرکت سهامی عام، دریافت گواهی از بانک است. در ذیل به توضیح راجع به این موارد می پردازیم.

      تهیه مدارک و اسناد اولیه

  نخستین مرحله از تشکیل این نوع شرکت آماده نمودن اسناد و مدارکی است که برای دریافت مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی از مرجع ثبت ضرورت دارد. در واقع در این بخش از تشریفات تنها موسسین شرکت ایفای نقش می نمایند. ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 این مرحله از تاسیس شرکت را بدین شرح خلاصه نموده است :
  " برای تاسیس شرکت های سهامی عام ، موسسین باید اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل، تسلیم و رسید دریافت کنند".
  هر یک از اسناد مذکور دارای ارزش و جایگاه حقوقی خاصی است و برخی از آن ها نه تنها در مرحله تشکیل شرکت بلکه پس از تاسیس آن نقش مهمی را ایفا می نمایند . لذا، ضروری است تا این مرحله مقدماتی و ماهیت و ویژگی مدارک یاد شده مورد بررسی قرار گیرد.

      دریافت گواهی از بانک

  نخستین گام در این مرحله، گشایش حسابی در یکی از بانک ها به نام شرکت سهامی عام در شرف تاسیس و تعهد 20% از سرمایه مقرر و پرداخت نقدی یا تحویل غیرنقدی 35% از 20% از سوی موسسین است . بدین معنی که چنانچه برای شرکت در شرف تاسیس ده میلیون ریال سرمایه در نظر باشد، موسسین باید دو میلیون را تعهد نموده و هفتصد هزار ریال را پرداخت کنند. نکته ای که در این رابطه شایان توجه است، امتیازی است که در تبصره ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به موسسین اعطا گردیده و آن امکان تسلیم سرمایه غیرنقدی به جای نقدی است. مطابق تبصره مذکور :
  " هر گاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیرنقدی باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است نودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمایم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند ."
  در حالی که پذیره نویسان، صرفاَ با پرداخت نقدی باید به تعهد سهام مبادرت ورزند.
  نکته دیگری که در همین ارتباط محل نقد و تامل است، عدم لزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در هنگام تسلیم سرمایه غیرنقدی به بانک می باشد. چرا که از ماده 76 لایحه اصلاحی که مقرر داشته " هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند .... " ، چنین برمی آید که جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در هنگام تسلیم سرمایه غیرنقد به بانک الزامی نیست، بلکه این امر باید پیش از دعوت مجمع صورت پذیرد. 

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات