بعد ثبت شرکت در البرز یا تهران چنانچه خواستیم تغییرات در سرمایه شرکت یا تغییرات در آدرس و ... انجام دهیم بایستی این تغییرات را به اطلاع اداره ثبت شرکتها رسانده و تغییرات شرکت در البرز را رسمیت دهیم. تغییرات شرکت در البرز در مجمع عمومی فوق العاده یا مجمع عمومی عادی انجام میگیرد دراین مجمع تنظیم صورتجلسه الزامی بوده که این صورتجلسه بایستی به امضا تمام سهامداران جهت تغییرات شرکت در آمده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با صورتجلسه تغییرات شرکت در البرز میتوانید با ما تماس بگیرید. 02632203370

برای ثبت تغییرات شرکت در البرز از کجا باید شروع کنیم؟

برای تغییرات شرکت در البرز همیشه یسری تغییرات شرکت هست که اجتناب ناپذیر است و برای انجام آن به مهارت و تجربه افراد متخصص نیاز داریم برای انجام این امور مانند تهیه صورتجلسه باتوجه به نوع تغییرات و اطمینان داشتن از روند اجرائی تغییرات شرکت میتوانید با موسسه ثبتی هما تماس بگیرید و از تجربه  تخصص کارشناسان ما بهره مند گردید. برای مشاوره رایگان تماس بگیرید.

 مدارک تغییرات شرکت ها و موسسات در البرز:

ارائه کلیه اوراق  استاد مربوطه به ثبت شرکت آگهی تاسیس آخرین تغییرات شرکت ، ارائه آخرین تغییرات و لیست شرکا و اعضا هیئت مدیره به همراه مدارک شناسائی آنها تمامی این مدارک الزامی است.
ثبت تغییرات شرکت در البرز

زمانی شما مالک یک شخصیت حقوقی هستید که آن شرکت به ثبت رسید باشد و دارای شناسه ملی و شماره ثبت باشد که در این مرحله شما می توانید برای ثبت تغییرات شرکت در البرز و تغییرات در مفاد اساسنامه اقدام کنید. در این مرحله بایستی برای تهیه و تنظیم صورتجلسه با متخصصین و کارشناسان مشاوره نماییم.

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در البرز و شهرستان ها:

    ثبت تغییرات شرکت در کرج
    ثبت تغییرات شرکت در هشتگرد
    ثبت تغییرات شرکت در نظرآباد
    ثبت تغییرات شرکت در آسارا
    ثبت تغییرات شرکت در طالقان