ثبت فوری شرکت - ثبت برند لاتین

شنبه 23 تیر 1397


در ابتدای این مطلب و جهت معرفی تعاونی های بهداشتی درمانی لازم است به ارائه تعریفی از این مراکز و خدمات ارائه شده توسط آن ها  ارائه نماییم:
شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی معمولا توسط دانش آموختگان رشته های مختلف پزشکی و بعضا غیر پزشکی قابل تاسیس می باشد و به ارائه خدمات درمانی و بهداشتی مانند: ایجاد مراکز بیمارستانی ، درمانگاهی ، مؤسسات آمبولانس خصوصی ، ویزیت در منازل، ارائه خدمـا ت پـرستاری در منازل و تأسیس مؤسسات پاراکلینیکی و تولید و توزیع و واردات و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی خدمات مشاوره ای آموزشی و بیمه ای و …….. می پردازد.
جهت تاسیس این نوع شرکت تعاونی حضور حداقل 7 عضو ضروری می باشد و به دلیل ارتباط تنگاتنگ فعالیت این تعاونی ها با دانش پزشکی و سلامت جامعه ، تعداد اعضای  متخصص و دانش آموختگان رشته پزشکی نمی بایست کمتر از نصف به علاوه 1 باشد همچنین افراد جهت شرکت در این تعاونی ملزم دریافت تاییده صلاحیت از مراجع مربوط می باشند.
مدارک لازم جهت دریافت این تاییده صلاحیت به شرح ذیل می باشد:
1 – گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت کلیه افراد ( در صورت اشتغال رسمی تصویر آخرین حکم استخدامی کفایت می نماید )
2 – گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی جهت کلیه پزشکان
3 –تکمیل فرم تایید صلاحیت از طریق معاونت های درمان دانشگاه / دانشکده خدمات علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه جهت کلیه پزشکان و پیراپزشکان
4 – تصویر پروانه دائم پرشکی مصدق جهت کلیه پزشکان
5 – تصویر گواهی پایان طرح خدمات قانونی مصدق جهت کلیه پیراپزشکان
6 – تصویر آخرین مدرک تحصیلی مصدق جهت اعضاء غیرپزشک
کلیه مدارک مربوطه به متقاضیان می بایست از طریق معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه جهت طرح در کمیسیون قانونی ماده 20 مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحیه سال 1367 به اداره کل صدور پروانه های وزارت متبوع ارسال گردد .
وزارت تعاون با توجه به ضوابط موجود پس از کسب موافقت اصولی شرکت های تعاونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ثبت شرکت و تدوین اساسنامه مربوط به آن اقدامات مقتضی را به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به انعکاس چگونگی ثبت شرکت مزبور اقدام نماید .
توجه داشته باشید در صورتیکه شرکت تعاونی ظرف مدت 6 ماه نتواند نسبت به ثبت شرکت در وزارت تعاون اقدام نماید موافقت اصولی صادره لغو و بلااثر می گردد .
پس از جمع آوری مدارک فوق و ارائه آن و ثبت شرکت تعاونی ،گزارش ثبت این تعاونی از سوی وزارت تعلون به وازرت بهداشت و آموزش پزشکی ابلاغ می گردد ، در این مرحله متقاضیان موظف می باشند تا جهت فعالیت در هر یک از مواردکاری (قید شده در ماده 1) که در ابتدای مقاله بدان اشاره گردید با وزرات بهداشت و درمان قراردادی منعقد نمایند و حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت یاد شده در قرارداد موظف هستند مرکز ارائه خدمات قبل از شروع به کار جهت بازدید نهایی به دانشگاه علوم پزشکی درمانی مربوطه معرفی نمایند و چنانچه در مدت یاد شده برای این بازدید آماده نگردند بر اساس مفاد قرار داد تاسیس تصمیم گیری خواهد شد.

 • نظرات() 
 • شنبه 23 تیر 1397


  طرح اعلامیه پذیره نویسی مخصوص شرکت سهامی عام است زیرا در سهامی عام برخلاف سهامی خاص، تامین بخشی سرمایه از طریق عموم مردم می باشد. طرح اعلامیه پذیره نویسی، پیشنهاد موسسین برای انتشار اعلامیه در جراید است که به موجب آن، عموم مردم دعوت می شوند تا در شرکت سرمایه گذاری کنند و قسمتی از سرمایه شرکت را در کنار موسسین تعهد کنند. مثلاَ سرمایه شرکت 100 میلیون تومان باشد و 30 میلیون را موسسین تعهد و 70 میلیون دیگر را به عموم مردم عرضه کنند.
  طبق ماده 6 لایحه قانون تجارت، طرح اعلامیه پذیره نویسی باید به امضای کلیه موسسین برسد.
  به موجب مواد 20 و 22 قانون بازار اوراق بهادار، موسسین ابتدا باید درخواست خود را در قالب بیانیه ثبت و طرح اعلامیه پذیره نویسی به سازمان بورس تقدیم کنند.
  این طرح به موجب ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار، ابتدائاَ باید مورد بررسی و تایید سازمان بورس اوراق  بهادار قرار بگیرد. سازمان ظرف یک ماه به درخواست موسسین رسیدگی و در صورتی که به عقیده سازمان مدارک ناقص باشد، درخواست اصلاحیه می دهد. پس از تایید طرح توسط سازمان بورس اوراق بهادار، طبق ماده 10 لایحه درخواست باید مورد بررسی مرجع ثبت شرکت ها و تایید این مراجع نیز قرار بگیرد. لازم به ذکر است این تشریفات در زمان افزایش سرمایه از طریق عرضه عمومی نیز رعایت می شود. طرح اعلامیه پذیره نویسی، در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان به دایره ثبت شرکت ها و در صورت وجود نداشتن دایره ثبت ، به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم می شود.
  به موجب مواد 10 لایحه و 23 قانون بازار اوراق بهادار، مرجع ثبت شرکت ها و سازمان بورس مدارک را با قانون تطبیق می دهند و در صورت مطابقت با قانون آن را تایید می کنند. این دو مرجع اطلاعات را با واقع تطبیق نمی دهند و تکلیفی نیز به تحقیق در مورد اطلاعات داده شده ندارند، پس این تایید جنبه اعلامی دارد.
  در بند 3 ماده 243 لایحه، در رابطه با عدم اعلام مطالب مورد نیاز قانون به مرجع ثبت شرکت ها و در هم چنین اعلام مطالب خلاف واقع به مرجع ثبت شرکت ها ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

      انتشار اعلامیه پذیره نویسی

  اعلامیه پذیره نویسی حاوی 15 بند ماده 9 لایحه می باشد و حتی طبق بند 5 این ماده مشخصات دقیق موسسین نیز باید در آن قید شود.
  انتشار اعلامیه پذیره نویسی، به معنای ایجاب یا پیشنهاد موسسین به عموم مردم برای شرکت در پذیره نویسی می باشد و پذیره نویسان با مراجعه به بانک و امضای ورقه تعهد سهم طبق ماده 13 لایحه، این ایجاب یا پیشنهاد را قبول می گویند. در واقع این قرارداد الحاقی می باشد زیرا تمام شرایط آن توسط پیشنهادکننده، مانند قراردادهای استخدامی دولت از قبل معین شده است.
  به موجب ماده 11 لایحه ، " اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود ".

      مهلت پذیره نویسی

  مهلت پذیره نویسی یعنی مهلتی که شخص طی آن مدت می تواند به بانک مراجعه و سهام شرکت را خریداری کند.
  به موجب ماده 16 لایحه ، پذیره نویسان ظرف مهلتی که در آگهی پذیره نویسی معین شده به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا می کنند اما طبق ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار، مهلت پذیره نویسی و مراجعه به بانک توسط سازمان بورس تعیین می شود و در هر صورت از سی روز تجاوز تخواهد کرد. سازمان می تواند با تقاضای ناشر یا موسسین و احراز ادله موجهه، این مهلت را حداکثر تا سی روز دیگر تمدید کند.
  به موجب مواد 12 تا 15 لایحه، پذیره نویسان ورقه تعهد سهم را امضا و مبلغ نقدی تعیین شده را پرداخت می کنند و متعهد می شوند که مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی را حتی اگر مخالف میلشان بود بپذیرند. منظور از مجامع عمومی، هر 3 مجمع عمومی موسس، عادی و فوق العاده می باشد.
  نکته : پذیره نویسی در سهامی عام ، چه در هنگام تشکیل شرکت و چه در هنگام افزایش سرمایه فقط با وجه نقد امکان پذیر است و پذیره نویسی با پرداخت غیرنقد امکان پذیر نیست ، مثلاَ شخص نمی تواند اتومبیل بدهد و سهام دریافت کند. 

 • نظرات() 
 • شنبه 23 تیر 1397


  آبادان مرکز شهرستان آبادان و از مناطق آزاد بازرگانی ایران است شهر ابادان در جنوب غربی ایران و در استان خوزستان واقع شده است و بعد از اهواز این شهر از مهم ترین شهر خوزستان است که دارای فرودگاه و بندر می باشد و همچنین به دلیل داشتن پالایشگاه نفت و هم مرزی با کشور عراق از زمان جنگ جهانی دوم یکی از مهم ترین شهرهای خاور میانه و ایران بوده است  باعث افتخار است که یکی از بزرگترین پلایشگاه های نفت جهان ( پا لایشگاه  نفت ابادان )  در این شهر ساخته شده است و دارای صادرات گسترده نفتی می باشد. نزدیک ترین شهر به آبادان خرمشهر می باشد که 15 کیلومتر با این شهر فاصله دارد.
  این شهر از نظر موقغیت جغرافیایی در طول ۴۸ درجه و ۱۷ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۲۰ دقیقه و با بلندای ۳ متر از سطح دریا واقع شده است . و مساحت آن نیز در حدود ۲۷۹۶ کیلومتر مربع می باشد. حدود آبادان از شمال به شادگان، از خاور و جنوب به خلیج پارس از جنوب باختری و باختر به کشور عراق که حد فاصل مرز طبیعی را رودخانه اروند تشکیل می‌دهد و از شمال باختر به خرمشهر محدود می گردد.
  همانگونه که اشاره گردید این شهر زیبای جنوبی کشورمان به دلیل وجود پالایشگاه نفت و همچنین دسترسی به آبهای آزاد از مهمترین شهر های اقتصادی و تجاری ایران می باشد که فعالان اقتصادی بسیاری را به سوی خود کشانیده است این مقاله به بررسی شرایط ثبت شرکت در این شهر می پردازد:
  شرایط ثبت شرکت در آبادان
  در شهر آبادان شرکتهای تجاری در قالبهای متعددی میتوانند به ثبت برسند که عبارتند از : با مسئولیت محدود ، سهامی اعم از خاص و عام ، مختلط اعم از سهامی و غیرسهامی ، تعاونی ، تضامنی و نسبیو بعضا همانند سایر شهر ها شرکتهای تجاری با توجه به گستردگی و میزان اعتبار در قالبهای سهامی خاص و مسئولیت محدود بیشتر به ثبت میرسند. البته یکی از مهمترین موارد برای فعالیت اقتصادی موفق و هدفمند و دستیابی به  سود و ماندگاری در بازار کسب و کار شهر آبادان فعالیتهای قانونی می باشند. که مهم ترین آنها ثبت شرکت و برند تجاری می باشد که نخستین گام جهت حرکت در این مسیر طراحی موضوع فعالیت شرکت می باشد، پس از آن توجه داشته باشید که چنانچه فعالیت شما نیازمند مجوز باشد اخذ این مجوز از ارگان های مربوطه الزامی می باشد .
  پس از برگیزدن قالب شرکت گام بعدی تصمیم در رابطه با سرمایه اولیه شرکت می باشد ،میزان سرمایه تصویب شده در قانون تجارت از 1.000.000 ریال کمتر نمی باشد و البته سرمایه اولیه در انواع شرکت های تجاری متفاوت می باشد .لازم است بدانید مدت زمان ثبت شرکت در آبادان 15  الی 20 روز کاری می باشد .
  در رابطه با مدارک ثبت شرکت در این شهر می بایست اشاره نماییم این مدارک در قالب های ثبتی  مختلف متغیر می باشد اما بعضی از این مدارک به صورت یکسان می باشند.که عبارتند از : مدارکی مانند مدارک هویتی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران ( کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی ) ، گواهی سوئ پیشینه .
  مدارک ثبت شرکت در آبادان
  1-کپی شنا سنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیا ت مدیره و مدیران
  2-گواهی امضای عدم سو پیشینه
  3-امضای اقرار نامه عدم سو پیشینه
  4-انتخا ب اسامی مورد نظر برای شرکت به ترتیب اولویت
  5-تعیین موضوع فعالیت شرکت
  6-ادرس محل فعا لیت شرکت
  7-مشخص کردن میزان سر مایه شرکت
  8-مشخص کردن سهامداران و میزان سهام انها
  9-مشخص کردن صاحبا ن امضا ء در شرکت
  10-تعیین اسا سنامه ف شرکتنامه و تقا ضانامه
  در انتها توجه داشته باشید شما متقاضیان محترم میتوانید با توجه به روال عادی اداره ثبت شرکت ها و با مراجعه به سامانه اداره ثبت شر کت با انتخاب گزینه ثبت تاسیس وارد سامانه می شوید و کلیه اطلاعات درخواستی را به صورت دقیق تکمیل می نمایید باید بدانید که تنظیم و تدوین اوراق اساسی شرکت که شامل اساسنامه ، تقاضانامه، شرکتنامه و متن صورتجلسه می باشد. اموری کاملا تخصصی می باشند و تنظیم آنها نیاز به تجربه و دقت بسیار می باشد ،

 • نظرات() 
 • شنبه 23 تیر 1397

  سهم بی نام سهمی است که روی آن نام صاحب آن ذکر نمی گردد و به سهولت و بدون انجام هیچ گونه تشریفاتی قابل انتقال است. ماده 24 قانون تجارت مقرر می دارد : " سهام بی اسم به صورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالک شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن قانوناَ ثابت گردد. نقل و انتقال این نوع سهام به قبض و اقباض به عمل می آید ". بنابراین کلیه مقرراتی که در اساسنامه شرکت ها برای جلوگیری از نقل و انتقال آزاد اینگونه سهام پیش بینی شود یا آنکه انتقال سهم را منوط به موافقت قبلی هیات مدیره نماید، اعتبار ندارد. سهام بی نام از این جهت که صاحب آن معلوم نیست و اشخاص می توانند بدون آنکه مالکیت آن ها معلوم باشد، منافع آن را دریافت دارند، مورد استقبال زیادی قرار گرفته خصوصاَ که فروش آن ها فوق العاده سهل بوده و در بورس قابل معامله است. به همین جهت قوانین اغلب کشورها میزان مالیات اینگونه سهام را زیادتر معین کرده و شرکت را موظف نموده اند قبل از پرداخت منافع مالیات آن را کسر نمایند. در مقابل منافعی که سهام بی نام دارند، در صورت گم شدن، دزدی یا تلف شدن آن ها ممکن است حقوق صاحبان سهام تضییع گردد و ثبوت مالکیت صاحب سهم مشکل شود. کوپن های سهام بی نام نیز بی نام هستند و هر کسی که آن را در دست داشته باشد می تواند آن را دریافت دارد.
  سهام بی نام زمانی صادر می شود که تمام قیمت آن از سوی صاحب سهم پرداخت شده باشد، در این صورت سهم بی نام یا گواهینامه موقت به صورت سند در وجه حامل تنظیم و به مالک آن تسلیم می شود . در صورت گم شدن سند در وجه حامل ( سهام بی نام ) ذینفع می تواند از طریق مراجع به دادگاه و انجام تشریفات قانونی موجبات بطلان سند مذکور را از دادگاه تقاضا نماید. در این صورت دارنده سند بایستی در محکمه ثابت نماید، سند در تصرف او بوده و اکنون گم شده است. در صورتی که دادگاه از طریق اسناد و مدارک و اوضاع و احوال ادعای مدعی را مقرون به صحت تشخیص دهد، اجازه اعلان از طریق جراید به دارنده سهم بی نام مجهول را صادر و پس از اعلان سه دفعه در روزنامه رسمی و گذشت سه سال چنانچه ابراز کننده سهم محکوم و یا برگ سهمی یا سندی به دادگاه ذیصلاح ابراز نشود آنگاه مقام قضایی حکم بر ابطال سهام بی نام صادر می نماید.
  سهام بانام و بی نام با یکدیگر در صورت تجویز اساسنامه شرکت قابل تبدیل می باشند و قانون تجارت ایران مقرراتی برای این تبدیل پیش بینی نموده است. اغلب کشورها تبدیل سهام بی نام را به بانام بدون انجام هیچ گونه تشریفاتی اجازه داده اند، زیرا با این تبدیل حقی از کسی ضایع نمی شود مخصوصاَ قوانین مالیاتی تبدیل سهام بی نام را به بانام تشویق می نمایند.
  مقررات مربوط به تبدیل سهام بی نام به سهام بانام و بالعکس به موجب مواد 43 الی 49 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان گردیده است. به موجب این مقررات هرگونه تبدیل سهام از بی نام به بانام و بالعکس بایستی طبق اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صورت گیرد که به طریق ذیل عمل می شود :
  برای تبدیل سهام بی نام به بانام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر می کند، سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام بی نام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی باید تصریح شود که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد. چنانچه سهامداران بی نام به آگهی های شرکت به طریق مذکور در ماده 44 این قانون توجهی نکنند و ظرف مهلت فوق الذکر سهم بی نامشان را برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نکنند، شرکت مطابق ماده 45 سهام بی نام آن ها را باطل و برابر با آن سهام بانام صادر و توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از زطریق حراج فروخته خواهد شد. از حاصل فروش سهامی که فروخته می شود بدواَ هزینه های مترتبه از تعیین هزینه آگهی حراج، حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره دار سپرده می شود.
  در صورتی که ظرف 10 سال از تاریخ سهام باطل شده دارنده سهم به شرکت مراجعه نماید، مبلغ سپرده و بهره به دستور شرکت از طرف بانک به صاحب سهم پرداخت می شود .( پس مرور زمان مطالبه وجوه سهام ده سال می باشد ) پس از انقضای مدت 10 سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.
  در مورد تبدیل سهام بی نام به بانام آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضاء مهلت شش ماهی که سهامداران بی نام حق ارائه سهام خود به شرکت جهت وصول سهام بانام را دارند منتشر می شود. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل 20 روز و حداکثر یک ماه خواهد بود. در صورتی که در تاریخ مقرر تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد، حراج تا دو نوبت تجدید خواهد شد. هر گاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسد، صاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می کنند به ترتیب مراجعه به شرکت، اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهام که فروخته شده به نسبت سهام بی نام که در دست دارند، وجه نقد دریافت کنند و یا آنکه برابر تعداد سهام بی نام خود سهام بانام تحصیل نمایند. این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار دارد، رعایت خواهد شد.
  شایان ذکر است شرکت های سهامی خاص که حق عرضه و فروش سهام خود را در بورس اوراق بهادار ندارند، در این خصوص فقط حق اجازه فروش سهام بی نام خود را از طریق حراج به طریق فوق خواهند داشت.
  تبدیل سهام بانام به سهام بی نام
  برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت که آگهی های شرکت را منتشر می کند، درج می شود و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه لاشد به صاحبان سهام داده می شود تا پس از انقضاء مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است، سهام بی نام ( در وجه حامل ) صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا در موقعی که دارندگان سهام بانام مراجعه کنند، سهام بانام آنان اخذ و باطل و سهام بی نام به آن ها داده می شود. شرکت در تمام موارد تبدیل سهام باید مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام خود کتباَ مطلع سازد تا مراتب به اطلاع همگان برسد. دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض یا تبدیل نکنند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی را نخواهند داشت.
   

 • نظرات() 
 • شنبه 23 تیر 1397


  شرکت تعاونی دارای دو نوع مجمع عمومی است : مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده . مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و تصمیم گیری درباره تغییر مواد اساسنامه ، عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره ، انحلال شرکت تعاونی یا ادغام آن با شرکت تعاونی دیگر تشکیل می شود؛ تصمیم گیری درباره کلیه امور دیگر شرکت تعاونی بر عهده مجمع عمومی عادی است. به همین علت آن را در برابر مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی نامیده اند ؛ زیرا تصمیم گیری درباره کلیه امور عادی شرکت تعاونی را بر عهده دارد.

      وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

  به موجب قانون ، وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است :
  1- انتخاب هیئت مدیره، اعم از اعضای اصلی و علی البدل ؛
  2- انتخاب بازرس یا بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل ؛
  3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان ؛
  4- تعیین خط مشی و برنامه شرکت تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره ؛
  5- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه، در حدود قوانین و مقررات ؛
  6- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه ؛
  7- تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی شرکت تعاونی ؛
  8- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون و میزان سهام یا حق عضویت سالانه که باید به آن ها پرداخت شود ؛
  9- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت ؛
  10- انجام سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی عادی قرار می دهد.
  اینک به اختصار به توضیح وظایف و اختیارات مذکور می پردازیم. اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت تعاونی ، مجمعی که در بدو تاسیس شرکت با عنوان ” اولین مجمع عمومی عادی ” به دعوت هیئت موسس و با حضور داوطلبان عضویت در شرکت تعاونی، تشکیل می شود انتخاب می کند. انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان بعدی بر عهده مجمع عمومی عادی است. عزل اعضای هیئت مدیره – وقتی که به صورت فردی باشد – از اختیارات این مجمع است ؛ ولی عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره – وقتی که به به صورت جمعی باشد – در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
  عزل بازرسان از اختیارات مجمع عمومی عادی است. مجمع عمومی عادی پس از انقضای دوره هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، به انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا هیئت مدیره در مجمع عمومی فوق العاده با استعفای فردی آن ها و استعفای بازرس یا بازرسان یا فوت یا ممنوعیت قانونی آن ها در صورت لزوم برای تکمیل ظرفیت خالی در این سمت ها ، افراد واجد شرایطی را به جای آن ها انتخاب می کند.
  ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در آخر هر سال مالی و نیز گزارش های مالی لازم به وسیله هیئت مدیره تهیه و برای بررسی و تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم می شود و لازم است بازرس یا بازرسان قبل از جلسه مجمع نظر خود را درباره آن ها اعلام دارند. اگر مجمع ترازنامه و حساب سود و زیان یا گزارش های مالی ارائه شده را قبول نداشته باشد، در صورت لزوم می تواند با تصویب بودجه لازم برای انجام حسابرسی مربوط تصمیم گیری کند.
  چون مقدار سرمایه شرکت تعاونی در اساسنامه قید می شود ، افزایش یا کاهش آن ، تغییر در اساسنامه به حساب می آید و تغییر اساسنامه به موجب قانون ، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ؛ مع هذا قانون این امر را جزو اختیارات مجمع عمومی عادی قرار داده است. باید گفت که حکم قانون در واگذاری اختیار تغییر سرمایه شرکت تعاونی به مجمع عمومی عادی، مخصص حکمی است که قانون به موجب آن اختیار تغییر اساسنامه را به مجمع عمومی فوق العاده داده است . چنین مخصصی را ” مخصص منفصل ” می نامند.
  درباره موارد مذکور در بند 4 وظایف و اختیارات مجمع مربوط به سرمایه گذاری و وام های درخواستی شرکت تعاونی، لازم است گفته شود که هیئت مدیره می تواند برای سرمایه گذاری یا به کار انداختن وجوه مازاد بر نیاز شرکت ، با تصویب مجمع عمومی عادی اقدام به خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوط ، تودیع به حساب سپرده بانکی و خرید سهام شرکت ها و کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی کند ؛ هیئت مدیره همچنین می تواند برای انجام برنامه های مصوب و توسعه عملیات و رفع تنگناهای مالی مبادرت به استقراض یا تحصیل اعتبار از بانک ها و موسسات اعتباری، دریافت قرض الحسنه از اشخاص حقیقی و حقوقی کند. انجام هر یک از این امور باید قبلاَ با پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی برسد.
  شرکت تعاونی می تواند به عضویت اتحادیه تعاونی و اتاق تعاونی درآید. اتخاذ تصمیم دراین باره و نیز درباره میزان سهام و مبالغی که باید به عنوان حق عضویت و غیره پرداخت شود ، با پیشنهاد هیئت مدیره بر عهده مجمع عمومی عادی است.
  لازم به توضیح است که اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی ککه موضوع فعالیت آن ها واحد است تشکیل می شود. عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و شرکت های تعاونی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند شد.
  اتحادیه ها و شرکت های تعاونی می توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در استان ها و شهرستان ها تشکل دهند.

      موارد تشکیل مجمع عمومی عادی

  مجمع عمومی عادی در موارد ذیل تشکیل می شود :
  – برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش های مالی ، به عنوان اجلاس سالانه ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی شرکت تعاونی تشکیل جلسه می دهد.
  – برای تکمیل هیئت مدیره، وقتی که به علل استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی اعضای آن، هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود.
  – برای انتخاب هیئت مدیره جدید، وقتی که استعفای هیئت مدیره مورد قبول مجمع عمومی فوق العاده قرار گیرد یا این مجمع هیئت مدیره را عزل کند یا وقتی که مدت ماموریت هیئت مدیره به اتمام برسد.
  – وقتی که لازم شود اخراج عضو به علت از دست دادن هر یک از شرایط عضویت یا وارد آوردن ضرر مادی یا معنوی به شرکت تعاونی یا برقراری رقابت ناسالم ب، به عنوان اجلاس سالانه ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی شرکت تعاونی تشکیل جلسه می دهد.
  – برای تکمیل هیئت مدیره، وقتی که به علل استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی اعضای آن، هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود.
  – برای انتخاب هیئت مدیره جدید، وقتی که استعفای هیئت مدیره مورد قبول مجمع عمومی فوق العاده قرار گیرد یا این مجمع هیئت مدیره را عزل کند یا وقتی که مدت ماموریت هیئت مدیره به اتمام برسد.
  – وقتی که لازم شود اخراج عضو به علت از دست دادن هر یک از شرایط عضویت یا وارد آوردن ضرر مادی یا معنوی به شرکت تعاونی یا برقراری رقابت ناسالم با آن، در مجمع عمومی عادی مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود.
  تشکیل مجمع عمومی عادی در این موارد یا هر مورد دیگری که لازم باشد، ممکن است به درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسان ، یک پنجم اعضای شرکت تعاونی، یا وزارت تعاون به عمل آید.

 • نظرات() 
 • شنبه 16 تیر 1397

  قانون ثبت شرکت ها و لایحه ی اصلاحی 1347 در رابطه با ضرورت قرداد کتبی شرکت و مندرجات آن

  در این گفتار به دو سوال باید پاسخ داد:آیا قرارداد شرکت باید کتبی باشد؟و در صورتی که پاسخ مثبت است،چه نکاتی باید در آن قید شود؟
  قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است،اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد،حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است.برای مثال،هر گاه چند نفر قراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت نسبی امضا کرده باشند،تا زمانی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود،شرکت نسبی با شرایطی که در شرکتنامه آمده است،تشکیل نخواهد شد.اما آیا می توان گفت که قرارداد امضا شده در صورت عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی ،موجد هیچ گونه تعهدی نیست؟
  جواب البته منفی است،زیرا ماده ی 220 قانون تجارت تاکید می کند شرکتی که مطابق مقررات قانون مزبور به شکل یکی از شرکت های مندرج در این قانون درنیامده باشد،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.در مثال مذکور،شرکت نسبی به دلیل عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی،به صورت نسبی وجود ندارد،ولی کاملاَ غیر موجود نیست،بلکه یک شرکت موجود تضامنی است.این قاعده که قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع کرده است،در مواردی ایجاد اشکال می کند.فرض کنیم قرارداد شرکت مبنی بر تشکیل یک شرکت تضامنی منعقد شده باشد.اگر شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود،شرکت به وجود نیامده است،با اعمال ماده ی 220 قانون تجارت،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.این امر نیز می تواند از دلایلی محسوب شود که گفتیم ایجاب می کند ماده ی 220 قانون تجارت به نحوی تغییر یابد که به جای آنکه شرکت تضامنی تلقی شود،نادیده گرفته شده،شرکا مسئول تضامنی تلقی گردند.
  به هر حال،در عمل شرکایی که شرکتنامه را تنظیم کرده اند،آن را با مدارک دیگر به اداره ی ثبت شرکت ها می دهند تا به ثبت برسد،ولی همان طور که گفتیم و مواد 47 و 48 قانون ثبت هم مقرر کرده اند،شرکتنامه را می توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم کرده و اعتبار آن حتماَ به این نیست که در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.مع ذلک،ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به معنای ثبت شرکت نیست و به شرکت،شخصیت حقوقی اعطا نمی کند،مگر اینکه شرایط دیگری که قبلاَ در مطالب قبلی به آن ها اشاره کردیم نیز موجود باشد.
  مندرجات قرارداد شرکت:
  قانون تجارت در مورد اینکه قرارداد شرکت(شرکتنامه)باید حاوی چه نکاتی باشد،سکوت کرده است.قانون ثبت شرکت ها و نیز لایجه ی اصلاحی 1347 فقط به مندرجات اساسنامه اشاره می کنند،اما به اینکه «قرارداد شرکت» که میان موسسان اولیه شرکت تنظیم می شود باید چه شروطی داشته باشد اشاره ای ندارند.آنچه مسلم است،قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.
  در عمل،تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ی ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است،استفاده می کنند.در این نمونه ها،مواردی که باید در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود،معین شده است،بدون آنکه جنبه ی حصری داشته باشد.برخی از این موارد عبارت اند از:نام شرکت،نوع شرکت(سهامی،تضامنی و غیره) ،موضوع شرکت،مرکز اصلی و نشانی شرکت،اسامی شرکا یا موسسان و محل اقامت آن ها،زمان تشکیل شرکت و مدت آن،سرمایه ی شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی،میزان سهم الشرکه ی شرکا،مدیران شرکت و اختیارات آن ها و اشخاصی که حق امضا دارند،موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت،فسخ شرکت،محل شعب شرکت،و بازرسان شرکت.
  ماده ی 197 قانون تجارت مقرر می کند:در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن،طبق نظامنامه ی وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه(مصوب 1311) نیز اعلان شرکتنامه و منضمات آن در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت پیش بینی کرده است.در نتیجه،تشکیل شرکت موکول به این نیست که شرکتنامه،یعنی قرارداد ایجاد شرکت،حتماَ برای اطلاع عموم منتشر شود،بلکه شرکت به صرف اینکه قرارداد آن تنظیم و امضا گردد،در صورت وجود شرایط دیگر تشکیل که قبلاَ از آن ها صحبت کرده ایم،تشکیل می شود.
  در حقوق ما تشکیل شرکت موکول به این است که شرکتنامه ی رسمی منعقد شود،اما برای اینکه شرکت ایجاد شود و شخصیت حقوقی پیدا کند،نه ثبت آن در دفتر شرکت ها ضروری است و نه نشر شرکتنامه و اعلان آن.به همین دلیل،ماده ی 198 قانون تجارت تاکید می کند که اگر به علت عدم رعایت ماده ی 197 این قانون بطلان عملیات شرکت(و نه خود شرکت)اعلام گردید«...هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند،عذر قرار دهند».
  اما شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن،شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که«...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».

 • نظرات() 
 • شنبه 16 تیر 1397


  تصمیم گیری برای نام شرکت، یکی از اقدامات اولیه و مهم مدیران و موسسان شرکت جهت تاسیس شرکت است.امروزه، با توجه به افزایش حجم چشم گیر تعداد شرکت ها ، ضرورت تمرکز بیشتر برای انتخاب نامی درخور و زیبا ضروری به نظر می رسد.


  بنا به اهمیت موضوع، ما در این متن، به بررسی معیارهای انتخاب نام پرداخته ایم.خاطر نشان می شویم ، شما عزیزان چنانچه در رابطه با انتخاب نامی نیکو نیاز به مشاوره دارید، می توانید با مشاوران ما در کیا ثبت تماس حاصل فرمایید.کارشناسان مجرب ما، با بهره گیری از بانک نام تنظیم شده، زیباترین نام ها را به شما پیشنهاد خواهند داد.

      معنا و مفهوم زیبا

  نام های زیبا باید با معنی و مفهوم لغوی خود بتوانند با مشتری ارتباط برقرار کنند.هیجان انگیزی و زیبایی ظاهری و خوش آهنگی از عوامل تاثیرگذار در منحصر به فرد نمودن نام شرکت می باشند. در این زمینه پر واضح است انتخاب اسامی طولانی ، انتخاب درست و گیرایی نخواهد بود. نامی را انتخاب کنید که تلفظ آسانی داشته باشد و به راحتی در اذهان بماند.

      رعایت الزامات قانونی

  در انتخاب نام شرکت می بایست الزامات قانونی به طور دقیق رعایت شود.به عنوان مثال، حتی بهترین نام ها نیز چنانچه تکراری بوده و قبلاَ به ثبت رسیده باشند قابلیت ثبت ندارند.وفق دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی ، معیارهای ذیل در تعیین نام لازم الرعایه است :

      دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
      واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
      دارای سابقه ثبت نباشد.
      جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
      لاتین نباشد.
      از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
      در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
      استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
      اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

  _ اسامی غیر قابل ثبت
  اسامی ذیل قابلیت ثبت ندارند :
  1-نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
  2-نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
  3-نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشد.
  4-نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا،نزاجا،مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی؛
  5-هنگامی که در یک نام پیشنهادی،ترکیبی از دو واژه فارسی،تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.(ماده 6)
  تبصره-واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.
  6-چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ان،ون،ین،ها و یا جمع مکسر)یا حذف آن باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.
  7-چنانچه نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد،امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
  8-واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند پذیرفته نمی شوند.
  9-اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل نوین ،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
  10-اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی،باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
  تبصره-چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد،فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره،قابل ثبت است.

      عملکرد شرکت

  هر شرکت باید بنا به تجویز مفاد اساسنامه متناسب با نحوه تشکیل ، نوع سرمایه و موضوع فعالیت خود ، نامی تعیین کند تا بواسطه آن فعالیت و عملکرد خود را از دیگران تفکیک و متمایز نماید.در شرکت سهامی که به طور معمول نام شرکت متاثر از نوع فعالیت یا محل جغرافیایی استقرار و یا ترکیبی از هر دو موضوع است موارد ذیل باید رعایت شود.
  الف- کلمه عام یا خاص در نام شرکت قید شود.
  ب- نام هیچیک از شرکاء در نام شرکت درج نشود.

      نوع شرکت


  نام شخص حقوقی باید بیانگر نام و نوع شرکت باشد و مخاطب را از وضعیت سهامی یا تضامنی بودن شرکت آگاه سازد.

 • نظرات() 
 • شنبه 16 تیر 1397


  قانون تجارت حقوق و وظایف دارنده برات را به شکل زیر مشخص کرده و دارنده برات را موظف نموده که از حق خود استفاده نماید والا اثراتی متوجه او خواهد بود.
  حقوق و وظایف دارنده برات درباره قبولی و پرداخت

  دارنده برات پس از دریافت آن نمی‌تواند بدون مراجعه به براتگیر مدت‌ها آن را نگه‌داشته و به رویت براتگیر نرساند و یا از مطابه خودداری نماید. نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده از رویت تادیه شود، اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه، دارنده برات موظف است پرداخت یا قبولی آن را درطی یک‌سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین برات‌دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت پس دارنده برات را موظف نموده که در ظرف یک‌سال از تاریخ برات به رویت محال‌علیه رسانده والا مبادرت به اعتراض نکول نموده نتیجه را در طی ده روز به ظهرنویس یا برات‌دهنده که مستقیماٌ از او برات را خریده اطلاع دهد والا حق مراجعه به هیچ یک از ظهرنویس‌ها را نخواهد داشت و حق مراجعه به دهند برات را فقط در موقعی خواهد داشت که دهنده برات وجه را به براتگیر نرسانده باشد. مسلم است که در برات‌های با محل حق رجوع برات‌دهنده در این صورت ساقط شده است.

  موقعی این حکم جاری است که در برات مدت برای رساندن رویت تعیین نشده باشد والا «اگر در برات اعم از این که در ایران صادر شده باشد یا خارجه، برای تقاضای قبولی مدت بیشتری یا کمتری مقرر شده باشد، دارنده برات در همان مدت قبولی باید برات را تقاضا نماید والا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده که وجه آن را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت».

  در برات برای رساندن رویت مدت کمتری منظور شده باشد، دارنده برات به رعایت آن است و اگر بنا به طول مسافت مخصوصاً در برات‌هایی که در خارجه صادر می‌شود، مدت بیشتری تعیین شده باشد، دارنده برات از این حق می‌تواند استفاده کند. امکان دارد در برات برای رویت مدت معلوم نشده باشد ظهرنویس می‌تواند برای رساندن به رویت مدت معین کند و یا در صورتیکه مدت تعیین شده باشد تغییر داده و آن را کمتر یا بیشتر کند. این عمل نسبت به ظهرنویسی که مدت را معین کرده موثر است، ولی نسبت به دیگران اثری نداشته تابع مدت مقرر در برات است و اگر مدت نبود تابع قاعده مذکور در ماده ۲۷۴ قانون تجارت (یک‌سال) می‌باشد.

  نسبت به تادیه وجه برات هم به‌موجب ماده ۲۷۹ قانون تجارت «دارنده برات باید در روز وعده وجه برات را مطالبه کند» و در صورت امتناع از تادیه، دارنده برات در ظرف ده روز از تاریخ تادیه موظف به اعتراض و اطلاع به ظهرنویس قبلی خود می‌باشد والا چنانکه سابقاً تذکر داده شد «اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویس‌های ماقبل خود و برات‌دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت». این قاعده نه تنها در برواتی که در ایران تادیه می‌شود جاری است، بلکه برواتی که در خارج از ایران تادیه می‌شود نیز به همین طریق است و براساس ماده ۲۷۷ قانون تجارت «هرگاه دارنده برات به رویت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تادیه شود، در مواعد مقرر در مواد فوق نوشتن قبولی یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد».

  احکام ذکر شده در مواقعی است که چه از حیث تادیه و چه از حیث رویت غیر از آنچه که فوقاً ذکر شد بین مسئولین برات قرارداد مخصوصی نباشد. والا «مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها قرارداد دیگری مقرر گردد» و این موضوع یکی از موارد «مندرجات اختیاری برات» است که قبلاً ذکر شد.

  اعتراض عدم تادیه

  در ادامه حقوق و وظایف دارنده برات اگر براتگیر از تادیه وجه برات در روز وعده خودداری کند دارنده برات می‌تواند پردخت او را از ظهرنویس‌ها و دهنده برات و خود محال‌علیه متضامناً بخواهد، ولی خودداری از تادیه باید ثابت شود. به این جهت قانون مقرر داشته «امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به‌وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود معلوم گردد».

  در این قاعده رعایت دو امر لازم است: یکی از اینکه عدم تادیه به‌وسیله اعتراض (واخواست) ثابت شود یعنی به‌وسیله دفتر دادگاه ورقه حاکی از مطالبه و امر به پرداخت جهت براتگیر ارسال و به دیدار نام‌برده برسد. و دیگر این که در ظرف ده روز از تاریخ روز تادیه حتماً باید اعتراض به عمل آید «اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد آن به عمل خواهد آمد» حتی در مورد براتی که براتگیر حاضر به قبول آن نشده نیز عدم تادیه باید به‌موجب اعتراض ثابت شود.

  در هیچ موردی وظیفه اعتراض عدم تادیه ساقط نمی‌شود مگر در خود برات قید شده باشد. طبق ماده ۲۸۲ قانون تجارت «نه فوت محال‌علیه و نه ورشکستگی او و نه اعتراض نکول، دارنده برات را از اعتراض عدم تادیه مستغنی نخواهد کرد».

  راجع‌ به ورشکستگی، قانون حق قبول‌کننده برات را تا روز وعده محفوظ و مقرر داشته «در صورتی که دارنده برات ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است». ولی اعتراض عدم تادیه کافی نیست زیرا باید ظهرنویس‌ها و برات دارنده از امتناع محال‌علیه از تادیه باخبر باشند، تا در صورت مطالبه وجه برات را بپردازند. بنابراین طبق ماده ۲۸۴ قانون تجارت «دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است باید طی ده روز از تاریخ اعتراض، عدم تادیه را به‌وسیله اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد». هریک از ظهرنویس‌ها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق، آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهند تا برسد به برات‌دهنده.

  اقامه دعوی

  بعد از اعتراض به عدم تادیه و اخطار به مسئولین برات، قانون دارنده برات را موظف به اقامه دعوی نموده است و «اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت «راجع‌ به حق مراجعه به هریک از ظهرنویس‌ها و دهنده برات برای وصول وجه برات» برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک‌سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی کند». پس دارنده برات نمی‌تواند به میل خود اقامه دعوی را به ظهرنویس‌ها و دهنده برات به تاخیر بیاندازد فقط در دو مورد مهلت اضافی داده می‌شود به شرح زیر:

      هروقت که محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود یک روز برای هر شش فرسخ اضافه خواهد شد.
      براساس ماده ۲۸۷ قانون تجارت: درباره برواتی که در خارج باید تادیه شود، اقامه دعوی برعلیه برات‌دهنده و ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دوسال از تاریخ
  اعتراض باید به‌عمل آید.

  علاوه بر دارنده برات ظهرنویس‌هایی که به علت اقامه دعوی برعلیه آن‌ها و یا پرداخت وجه برات بخواهد از ظهرنویس قبلی مطالبه نمایند، دعوی خود را نمی‌تواند بیش از یک سال در مورد برواتی که در ایران باید تادیه شود و دو سال در مورد برواتی که باید در خارج از ایران تادیه شود به عقب اندازد، و شروع مهلت‌های فوق از تاریخ فردای ابلاغ احضاریه است و اگر وجه برات را بدون این که علیه او اقامه دعوی شده باشد، تادیه نماید، از فردای روز تادیه محسوب است در غیر این‌صورت:

      حق مراجعه به ظهرنویس‌ها از او گرفته می‌شود. به شرح ماده ۲۸۹ قانون تجارت «بعد از انقضا مواعد مقرر درموارد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوی هریک از ظهرنویس‌ها برید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد».
      دعوی دارنده و ظهرنویس‌های برات برعلیه برات‌دهنده پذیرفته نمی‌شود به شرط اینکه برات‌دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال‌علیه رسانیده است پس در برات بامحل هرگاه در ظرف مواعد مذکور در فوق اقامه دعوی نشود حق مراجعه به برات‌دهنده هم سلب می‌شود. در برات بی‌محل برات‌دهنده اگر ثابت نمود که وجه را به محال‌علیه پرداخته است دعوی پذیرفته نمی‌شود. زیرا در اینصورت دارنده برات خودش سهل انگاری نموده است و «فقط حق مراجعه به براتگیر خواهد داشت».

  طبق ماده ۲۹۱ قانون تجارت «اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض‌نامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هریک از ظهرنویس‌ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد، دارنده برات… حق خواهد داشت که برعلیه دریافت‌کننده وجه اقامه دعوی نماید».

  تامین مدعی‌به

  براساس ماده ۲۹۲ قانون تجارت: یکی از مواردی که قانون‌دارندگان برات را حمایت می‌نماید این است که دادگاه را موظف نموده پس از اقامه دعوی به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تامین توقیف نماید. دیگر تودیع وجه برای جبران خسارت احتمالی مدعی‌علیه لازم نیست و اعم از اینکه دعوی برعلیه محال‌علیه و یا ظهرنویس‌ها و یا برات‌دهنده اقامه شده باشد به مجرد اقامه دعوی و قبل از محاکمه، مدعی می‌تواند تقاضای تامین نماید و دادگاه مکلف به اجرای آن‌ها است.

 • نظرات() 
 • شنبه 16 تیر 1397

  پس از 22 ماه مذاکره ی سخت و فشرده  میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 شامل(امریکا ،آلمان،انگلیس ،چین ،فرانسه،روسیه) -جهت رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران  و همچنین  لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران -سرانجام در تاریخ27 دی 1394 اقتصاد ایران به دوره ی بدون تحریم قدم گذاشت .
  در نتیجه ی این تفاهم ها دستاورد های بسیاری در حوزه ی هسته ای و لغو تحریم ها حاصل گشت که چشم انداز های قابل توجهی را در کلیه ی زمینه ها  از جمله رونق  شرکت ها به وجود آورده است. به طوری که به گفته ی نایب رئیس اتاق تهران «تمامی موسسات مالی و پولی دنیا، در سال 2016 رشد حداقل شش درصدی را برای ایران پیش بینی کرده اند و از این رو،ایران به عنوان کانون سرمایه گذاری دنیا معرفی شده است»
  در این مسیر اگرچه حضور سرمایه گذاران  به زمان نیاز دارد، لیکن از هم اکنون برنامه ریزی سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در بازار ایران شروع شده است. بطوریکه اکنون شرکت های بزرگ امریکایی از جمله شرکت تولید تجهیزات رایانه ای، در حال بررسی ورود به بازار ایران می  باشند.شرکت های آلمانی نیزاز جمله کسانی هستند که امید از سرگیری پیوندهای تجاری با ایران را دارند. بدون شک  بسیاری از کشورها درصدد برمی آیند تا به پروژه های ایران قبل از تحریم ها بازگردند.
  هم اکنون  کشور ما به عنوان بزرگ ترین کانون بانکداری اسلامی در جهان این آمادگی را دارد که با توجه به شرایط پسا تحریم از گسترش فعالیت  شرکت ها در کشورمان حمایت نماید و با تمام قوا به تمام عرصه های بین المللی تجاری راه پیدا کند.به دنبال اجرایی شدن این توافق ایران به عنوان یک تولیدکننده ،وارد بازارهای جهانی خواهد شد. دسترسی بیشتر ایران  در حوزه های تجاری،فناوری،مالی و انرژی تسهیل خواهد شد و ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرضه ها از جمله سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینه ها مرتفع می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ،شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه،ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها،بانک ها و موسسات کشورمان(در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی)از جمله شرکت هایی هستند که از شمول تحریم ها خارج شده اند.
  با این اوصاف اتحادیه ی اروپایی و ایالات متحده ،تعهد نموده اند کلیه ی تحریم های اقتصادی و مالی که به بهانه ی هسته ای ایران وضع شده اند را همزمان با اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه ی هسته ای لغو نمایند.بر این اساس تحریم ها و محدودیت های اعمال شده توسط امریکا و اتحادیه اروپایی در حوزه های زیر در مرحله نخست رفع خواهند شد که در نتیجه ی آن ،از روی اجرای« برجام»دولت جمهوری اسلامی،بانک مرکزی ایران،سایر موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می توانند کلیه ی فعالیت ها و عملیات تجاری و اقتصادی زیر را با طرف های تجاری خود انجام دهند:
  الف-بخش بانکی،مالی و بیمه
  کلیه ی اموال و وجوه متعلق به دولت ایران،بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی خارجی مسدود گردیده،از تاریخ اجرای برجام آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده ی صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.دولت جمهوری اسلامی ایران،بانک مرکزی و سایر موسسات دولتی  می توانند فعالیت های زیر را انجام دهند:
  انتشار و فروش اوراق قرضه
  انتشار و فروش اوراق قرضه ایی که با ضمانت دولت ایران صادر گردیده است.
  دریافت وام های خارجی از موسسا ت بین المللی از قبیل بانک جهانی و یا سایر بانک های خصوصی
  تهاتر معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی
  دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه،بانک ها و موسسات مالی ایرانی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به معاملات و فعالیت های تجاری زیر با بانک ها و موسسات مالی خارجی نمایند.
  تاسیس نمایندگی،شعبه و یا شرکت های تابعه
  افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادی و صدور ضمانت های بانکی
  سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با آن ها
  فروش و واگذاری سهام به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی
  نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کشور یا به حساب خود بانک
  خرید و فروش اوراق قرضه ی بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها
  دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی
  انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق
  ب)معاملات بیمه ای
  انعقاد انواع قراردادهای بیمه و بیمه های اتکائی به حساب خود و یا به حساب مشتریان خود
  فروش و واگذاری  سهام خود به موسسات بین المللی بیمه ای با توجه به قوانین داخلی
  سرمایه گذاری در سهام موسسات بین المللی بیمه ای و ایجاد مشارکت با آن ها
  سایر عملیات بیمه ای مرتبط با هر یک از موارد فوق
  ج-پخش نفت،گاز و پتروشیمی
  -فروش،صادرات،سوآپ و حمل نفت خام،محصولات نفتی،گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی
  خرید،تامین و حمل تجهیزات عمده و کلیدی،تکنولوژی،کمک های فنی،آموزش مورد نیاز بخش نفت،گاز و پتروشیمی شامل اکتشاف،تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی یا مایع
  دریافت وام و تسهیلات اعتباری جهت تامین وجوه مورد نیاز این بخش
  سرمایه گذاری و مشارکت توسط افراد و اشخاص حقوقی ایرانی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
  د-بخش کشتیرانی،کشتی سازی و حمل و نقل دریایی
  و-رفع ممنوعیت همکاری شرکت های وابسته شرکت های آمریکایی با ایران
  بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،شرکت های خارجی تابعه ی شرکت های آمریکایی بر اساس مجوز کلی صادره از سوی دولت آمریکا مجاز به همکاری با ایران در زمینه های مختلف اقتصادی خواهند شد.البته منع کلی مراوده اقتصادی بین اتباع ایرانی و آمریکایی کماکان باقی خواهد بود.
  -صدور مجوز صادرات فرش و برخی اقلام غذایی شامل پسته و خاویار از ایران به آمریکا
  بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،امکان صدور برخی اقلام شامل فرش،پسته و خاویار از ایران به آمریکا فراهم خواهد شد.
  رفع تحریم هواپیمایی،تجارت(واردات و صادرات) ،حمل و نقل کلیه ی فلزات از جمله گرافیک و فلزات خام یا نیمه ساخته ،تجارت(واردات و صادرات)مستقیم و یا غیر مستقیم نرم افزار از جمله سایر مواردی است که با اجرایی شدن برجام صورت می گیرد.
  بنابراین با توجه به آنچه آمد،رفع تحریم ها فرصت مناسبی را در زمینه ی رونق شرکت ها برای فعالان اقتصادی  فراهم خواهد آورد.چرا که بخش اعظم این فعالیت ها ی تجاری در قالب های شرکت های تجاری صورت می گیرد..پر واضح است که با لغو تحریم ها عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری خواهد داشت. لذا، امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه ی  شرکت ها به عنوان یک نیاز اساسی جامعه ی تجاری مطرح می باشد .هم اکنون بسیاری از شرکت ها صرف نظر از مسائل تجاری،بدلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران این شرکت ها به قوانین حاکم بر شرکت های ثبتی و تجاری،با مشکلات مستقیم و حاشیه ای عدیده ای گریبانگیر می باشند،به طوری که فعالیت های اصلی شرکت تحت الشعاع  مسائلی گردیده که با اطلاع از قوانین قابل پیشگیری بوده اند.این موضوع صرف نظر از خسارات و عدم نفع کلانی که به صاحبان این شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی وارد می سازد،در سطح ملی نیز عامل کند کننده و حتی مانعی برای اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور می تواند محسوب شود. 1مضافاَ اینکه چنانچه فعالیت یک شرکت با عوامل خارجی مرتبط گردد،این مشکلات مضاعف
  1)پاکدامن،رضا،حقوق شرکت های تجاری،چاپ اول،1389
  خواهد شد.خصوصاَ با عرضه ی گسترده ی سهام بسیاری از شرکت ها در بورس ،طیف وسیعی از سهامداران کوچک به وجود خواهند آمد که نیازمند اطلاع در امور شرکت ها خصوصاَ در مواجه با سهامداران بزرگ که مدیریت شرکت ها را  بعهده دارند،می باشند.

 • نظرات() 
 • شنبه 16 تیر 1397

  موضوع شرکت متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل گردیده و ناظر به امور انتفاعی اعم از تجاری و غیر تجاری است و از آن جهت حائز اهمیت است که  شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد.


  تاکید اساسنامه نسبت به تعیین موضوع شرکت در جهت شفافیت و تبیین وظایف،اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت تفسیر می شود. در هر صورت تعیین موضوع شرکت بسته به نظر شرکاء است.مطلب قابل اشاره این است  که،هر گاه برای انجام موضوع شرکت تا یک سال پس از به ثبت رسیدن آن،هیچ اقدامی نشود ، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند.(در این رابطه رجوع شود به ماده 201 لایحه اصلاح قانون تجارت)
  تعدادی از موضوعات قبل از به ثبت رسیدن شرکت نیاز به مجوز ندارند ، برخی دیگر با توجه به تصریح قوانین و مقررات قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ، می بایست از مرجع مرتبط مجوز اخذ نمایند و برخی دیگر نیز موضوعاتی هستند که قابلیت ثبت را ندارند.

      موضوعات فعالیتی که قبل از به ثبت رسیدن شرکت نیاز به مجوز ندارند به قرار ذیل است :


  1. بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای
  2.  فعالیت های نظام مهندسی
  3. تاسیس مجتمع کشاورزی و سردخانه
  4. عملیات ساخت در امور عمرانی
  5) خدمات آبرسانی ، برق رسانی ، گاز رسانی
  6. اداره سالن ها و برگزاری جشن ها و کنفرانس ها
  7. بارگیری و ترخیص کالا
  8. تصدی به نمایشگاه ها و انبارهای عمومی
  9. فعالیت های خدماتی و نظافتی
  10. دلالی و حق العمل کاری
  11. انتشار نشریه
  12.موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک
  13. امور مربوط به محیط زیست
  14. مشاوره و نظارت و اجراء شبکه های انفورماتیکی
  15.تولید و ارائه رایانه و نرم افزار های سفارش مشتری
  16.خدمات امدادی و کمک های اولیه
  17. مراکز معاینه فنی
  18. طراحی و اجراء سیستم ایمنی
  19. بازرسی کالا و کنترل قیمت
  20. تاسیس مراکز روان شناسی و امور مشاوره
  21.ارائه خدمات پزشکی
  22. خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی
  23.حمل و نقل ریلی بار و مسافر
  24. آموزش در زمینه مدل کایت و گلایدر
  25. کارگزاری ترابری دریایی
  26. خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا و مرسولات و پیک موتوری
  27. طراحی و توسعه بازی های رایانه ای و سرگرمی
  28. کاریابی و فعالیت های مربوط به آن
  29. انجام فعالیت های حقوقی و وکالت
  30. صندوق های توسعه بخش کشاورزی
  31. فروش سموم دفع آفات
  32. ورود و ساخت و بسته بندی انواع سموم دفع نباتات
  33. واردات بذر ، پیاز ، قلمه پیوند ، ریشه ، نهال و ...
  34. ترخیص و ساخت هر نوع دارو
  35. ورود هر نوع فرآورده بیولوژیک
  36. خدمات اینترنت
  37. فعالیت های مربوط به تجهیزات رادیویی
  38.ایجاد موسسات بهداشتی و درمانی
  39.اشتغال به تهیه و ترکیب و فروش داروها ، سرم ها و ...مخصوص دام
  40.تولید محصولات کشاورزی و دامی
  41.عرضه خدمات پستی و مراسلات داخلی و عرضه و فروش تمبرهای یادگاری و پستی
  42.خدمات عمومی تلفن ثابت و همراه بین المللی ماهواره ای
  43.خدمات انتقال داده از طریق ماهواره
  44.خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو و موتور سیکلت سایر موارد
  45.آموزش و تعلیم راهنمایی و رانندگی
  46.تصدی به هر گونه فعالیت ورزشی و تاسیس باشگاه ورزشی و برگزاری دوره های تربیت مربی

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic