ثبت فوری شرکت - ثبت برند لاتین

دوشنبه 19 شهریور 1397دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 

 • نظرات() 
 • دوشنبه 19 شهریور 1397  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 19 شهریور 1397  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 19 شهریور 1397  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 19 شهریور 1397  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 12 شهریور 1397

  مدیریت شرکت با مسئولیت محدود
  قانون گذار مدیریت شرکت را به یک یا چند نفر واگذار کرده که می توانند شریک شرکت و یا از افراد خارج از شرکت باشند. ماده 104 قانون تجارت مقرر می کند: «شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند، اداره می گردد».

 • نظرات() 
 • دوشنبه 12 شهریور 1397

  ایده صرف، اصولا در نظام های حقوقی مختلف، از جمله ایران تحت حمایت قرار ندارد؛ به این معنا که اگر شخصی بدون اجازه، از ایده دیگری استفاده کند، صاحب ایده نمی تواند علیه وی طرح دعوی کرده و منع استفاده او را بخواهد با مطالبه خسارت کند؛

  با وجود این، ایده در دو حالت تحت حمایت قرار می گیرد :
  یک : ذیل عنوان اسرار تجاری

  اول اینکه مصداق اسرار تجاری قلمداد شده و با جمع سایر شرایط مشمول مواد ۶۴، ۶۵ و ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ قرار گیرد؛ مطابق ماده ۶۵ این قانون: «اسرار تجاری الکترونیکی داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزارها و روش ها، تکنیکها و فرآیندها، تالیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال اینها است که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است»؛ گفتنی است تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری یا افشای آنها در بستر مبادلات الکترونیکی جرم محسوب شده و طبق ماده ۷۵ قانون اخیر، متخلف به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد؛ بنابراین ایده تحت شرایط مواد اخیر می تواند به عنوان اسرار تجاری مورد حمایت قرار گیرد منتها مهم ترین محدودیت حمایت از طریق قانون تجارت الکترونیکی این است که صرفا از نقض اسرار تجاری حمایت می شود که در «محیط الکترونیکی) تحصیل یا افشاء شده باشند و شامل نقض اسرار تجاری در خارج از این محیط نمی شود.
  دو : قرارداد محرمانگی / عدم افشا  

  دوم اینکه صاحب ایده با انعقاد قرارداد محرمانگی (CA) یا تعهد به عدم افشا (NDA) ” از ایده خویش حمایت نماید؛ در قرارداد محرمانگی، طرفین یا یکی از آن ها متعهد می شود که اطلاعات و اسنادی که در اختیار وی قرار می گیرد یا ممکن است به هر طریق دیگری از طرف مقابل تحصیل نماید را در طول مدت معین یا دائمی محرمانه تلقی کرده و جز به منظوری که آن اطلاعات برای همان امر در اختیار وی قرار گرفته بدون اجازه طرف مقابل از آن استفاده نکند در غیر این صورت متخلف، مشمول ضمانت اجراهای مقرر در قرارداد و قانون خواهد بود .

 • نظرات() 
 • شنبه 3 شهریور 1397

  آشنایی با مختصری از اصطلاحات حقوقی در ثبت شرکت :
   
  آگهی تحدید حدود اختصاصی:

  در مورد آگهی ملکی میباشد که مالک در آن حضور ندارد و تهدید عمومی تلقی نشود ....

  آگهی تحدید حدود عمومی:

  در مورد آگهی ملکی میباشد که مالک ندارد به بیان دیگر فاغد مالک است و معلوم نیست چه کسی مالک این ملک است ....

  آگهی فقدان پرونده:

  در مورد آگهی پرونده ای میباشد که مفقود (گم) شده است ...

  آگهی فقدان سند مالکیت:

  در مورد آگهی پرونده ای میباشد که سند مالکیت آن مفقود (گم) شده است ...

  آگهی های نوبتی:

  در مورد ترتیب آگهی املاکی میباشد که هر 3ماه به ثبت میرسند ....

  اجاره:

  در مورد بهایی است که مستاجر در قبال تصرف ملک به مالک ارایه میدهد ....

  اراضی آیش:

  در مورد زمین های زراعی میباشد که مدتی نامعلوم بایر بوده ....

  اراضی دولتی :

  در مورد زمین های تحت مالکیت دولت میباشد ....

  اراضی شهری:

  در مورد زمین های که در‌محدوده قانونی میباشد ....

  اراضی متروکه:

  در مورد زمین های که دارای مالک است اما تحت نظارت او نیست ....

  اراضی موات:

  در مورد زمین های مرده و غیرآباد که عمران و احیایی در آنها صورت نگرفته است ....

  دیگر اصطلاحات : ارتفاق , استعلام املاك , اسباب تملک , اصلاح حدود , اعتبار اسناد مالکیت, اعیان , اقاله , افراز املاک , امضای الكترونیكی , املاک ثبت شده , املاک جاری , املاک مجهول المالک , اموال دولتی , اموال مشمول مالیات بر ارث , بازداشت املاک ,  باغ  ,  بایر , بستن دفاتر , بنچاق , بهای عادله املاک , بیع , بیع شرط , بیع قطعی , بیع شرطی , پلاک , پیش نویس سند مالکیت ,   تبدیل اسنادمالکیت مشاعی به یک جلد , تبدیل تعهد , تجمیع , تحدیدحدود , تصرف , تصویر نقشه کاداستر ملک , تفکیک املاک , ثبت اسناد , ثمنیه , جعاله , حصر وراثت , حریم , حق انتفاع , حقابه , حکم نهایی

 • نظرات() 
 • شنبه 3 شهریور 1397

  در دنیای امروز، زندگی بدون مبادلات ممکن نیست و افراد و اجتماعات برای رفع حوائج خود به یکدیگر احتیاج دارند. در نتیجه ی اکتشافات و ترقیات محیرالعقولی که در قرن اخیر در صنایع و حمل و نقل پیدا شده ، اصول بازرگانی اساس اقتصاد قرار گرفته است.
  در این راستا، برای تولید و استفاده از منابع طبیعی و صنعتی و حمل و نقل و تاسیس موسسات بزرگ تولیدی و صنعتی که سرمایه های کلان و اجتماع کارگران را ایجاب می نمود، شرکت ها که دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشند، بوجود آمدند که به تدریج نفوذ زیادی در سیاست اقتصادی پیدا کردند.
  تاسیس و ثبت شرکت ها معاملات اقتصادی را توسعه داد و باعث رونق اقتصاد شد ، بدین منظور مزایایی برای شرکت های ثبت شده در نظر گرفته شد تا زمینه ی تسهیل در روابط تجاری و اقتصادی فراهم آید. در ذیل، به برخی از مهم ترین تسهیلات و مزایایی که شرکت های ثبت شده از آن برخوردارند می پردازیم. خاطر نشان می شویم ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید با ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید.همکاران ما در این مرکز می توانند از طریق مشاوره ی تخصصی شما را راهنمایی کنند.

      حمایت قانون از حقوق کلیه شرکاء ، طرفین همکاری

  هر گاه شرکت به ثبت برسد، قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه  و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند. بنابراین، در پیشامدهایی همچون اختلافات احتمالی مابین اعضاء و همچنین در مقابل اشخاص ثالث روند حل اختلافات و مشکلات نسبت به شراکت شخصی بسیار ساده تر و مدون و از طریق قانون قابل پیگیری خواهد بود.

      فعالیت رسمی و قانونی

  با فعالیت به صورت شرکت کلیه امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت. به همین دلیل، افراد تمایل بیشتری به همکاری با شرکت های ثبت شده خواهند داشت.لذا ، فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد همچون اعطای وام و ... موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد.

      امتیازات اعتبارات وام تسهیلات

  بسیاری از تسهیلات و اعتبارات دولتی و وام های بانکی ، در اکثر موارد تنها به شرکت ها اعطا می شود.عموماَ این وام ها با سود بسیار کم و دارای زمان تنفس است و بازپرداخت پول طی دوره های بلند مدت امکان پذیر است.

      امکان حضور در مناقصات و مزایدات

  امکان شرکت در مناقصه و مزایده و قراردادهای دولتی تنها برای اشخاص حقوقی امکان پذیر است و شخص حقیقی نمی تواند به صورت تکی و بدون داشتن شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی ثبت نام کند.

      جلب اعتماد مشتریان

  ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.
  در این رابطه ، تمامی سوابق و اطلاعات با اهمیت یک شرکت از جمله تاریخ ثبت شرکت اسامی کلیه اعضای هیات مدیره و سمت آن ها ، اشخاصی که حق امضاء دارند، آدرس قانونی شرکت ، موضوعاتی که شرکت مجاز به فعالیت در حیطه آن می باشد ، شعب احتمالی، میزان سرمایه شرکت ثبت شده و هر گونه تغییرات بعدی انجام شده در شرکت تماماَ در روزنامه رسمی کشور ثبت شده و قابل استعلام از مراجع رسمی و دولتی است که قطعاَ چنین شفافیتی موجب جلب اعتماد مشتریان و افزایش اعتبار شرکت خواهد بود.
  علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

      اخذ و اعطای نمایندگی

  ثبت شرکت بهترین راه داشتن نمایندگی شرکت های بزرگ است.به طور معمول، شرکت های بزرگ و معتبر برای جلوگیری از مشکلات قانونی بیشتر ترجیح می دهند با شرکت های ثبت شده همکاری داشته باشند.

      دریافت جوازها

  اکثر مجوزهایی که اخذ آن از نهادهای دولتی برای انجام فعالیت های مختلف الزامی است در بسیاری از موارد تنها به شرکت ها تخصیص می یابد.

      بهره مندی از معافیت های مالیاتی با توجه به نوع شرکت

  ( جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه، لطفاَ رجوع کنید به مقاله ی معافیت مالیاتی)

      استفاده آسان از خدمات ارزش افزوده ای نظیر سرویس پیامک ، پرداخت اینترنتی و ...

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات